Doradztwo podatkowe Biuro rachunkowe - Vis Legis
biuro rachunkowe biuro rachunkowe lubuskie biuro księgowe ¦wiebodzin doradca podatkowy biuro rachunkowe cennik doradztwo podatkowe

Strona główna

Kancelaria podatkowa Vis Legis w ¦wiebodzinie ¶wiadczy usługi doradztwa podatkowego oraz usługi w zakresie prowadzenia ksi±g rachunkowych dla podmiotów krajowych oraz spółek z kapitałem zagranicznym. Biuro rachunkowe prowadzone jest przez Tomasza Juszkiewicza - doradcę podatkowego (nr wpisu 11201) oraz Maję Fiszer-Juszkiewicz (nr licencji 15773/2006). Wła¶ciciele posiadaj± wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz dyplomowanego księgowego wydane przez Ministra Finansów RP. Wykształcenie zdobyte na renomowanych szkołach wyższych oraz niezbędne do¶wiadczenie zawodowe zdobyte m.in. w urzędzie skarbowym (8 lat pracy Pana Tomasza Juszkiewicza) oraz na stanowisku głównej księgowej w instytucjach budżetowych i firmach prywatnych (8 lat Pani Fiszer-Juszkiewicz) daj± gwarancję rzetelno¶ci i profesjonalno¶ci ¶wiadczonych usług dla firm w zakresie kompleksowej obsługi księgowo-finansowej oraz kadrowo-płacowej. Działamy na terenie nie tylko powiatu ¶wiebodzińskiego, ale całej zachodniej Polski (woj. lubuskie i wielkopolskie). Dla absolutnej przejrzysto¶ci i bezpieczeństwa ¶wiadczonych przez nas usług, kancelaria jest ubezpieczona polis± od odpowiedzialno¶ci cywilnej, co daje pełn± gwarancję dla Państwa finansów i rozliczeń.

Oferujemy kompleksow± obsługę księgowo-kadrow± Państwa rozliczeń wobec wszystkich powołanych do tego instytucji państwowych w Polsce: podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej), celnych (urzędów i izb celnych), zwi±zanych z ubezpieczeniami społecznymi (ZUS), a także pozostałych instytucji kontrolnych czy statystycznych (urz±d statystyczny, NBP, PIP). Jeżeli jeste¶cie Państwo jeszcze przed rejestracj± działalno¶ci gospodarczej, oferujemy pomoc w prawidłowej jej zgłoszeniu do organów ewidencyjnych (urz±d miasta, gminy, KRS).

Nasze usługi skierowane s± głównie do podmiotów prowadz±cych działalno¶ć gospodarcz± zarówno jako firmy jednoosobowe, jako wspólnicy spółek osobowych (spółki cywilne, jawne, komandytowe) jak i spółek kapitałowych (spółki z. o.o.). Ponadto nasza oferta skierowana jest do jednostek organizacyjnych takich jak stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, fundacje.

Doradztwo podatkowe to także rozliczenia podatników z fiskusem, którzy nie prowadz± działalno¶ci gospodarczej. ¦wiadczymy usługi zwi±zane z prawidłowym wypełnianiem rozliczeń rocznych PIT czy rozliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (wniosek o zwrot czę¶ci podatku VAT). Ponadto dokonujemy standardowych porad, udzielania opinii, wyja¶nień w zakresie prawa podatkowego, prawa celnego, przepisów o ubezpieczeniach społecznych czy prawa pracy. Sporz±dzamy wyja¶nienia, pisma, występujemy w imieniu klienta indywidualnego w trakcie postępowań podatkowych i kontrolnych przed urzędami skarbowymi, w sprawach celnych przed urzędami celnymi, przed s±dami administracyjnymi w sprawach podatkowych. Zapraszamy.

stopka

Facebook

Kalendarz podatnika

Kalendarz podatnika
Data 5-01-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FG¦P i FEP
Kalendarz podatnika
Data 7-01-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 12-01-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-01-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FG¦P
VAT-UE - informacja podsumowuj±ca
Kalendarz podatnika
Data 20-01-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
PIT (zasady ogólne) rozliczenie za IV kwartał
PIT (liniowy) rozliczenie IV
CIT rozliczenie IV kwartał
Wybór formy opodatkowania
Wybór kwartalnego rozliczania ryczałtu
PIT-16 wybór karty podatkowej
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Podatek tonażowy - o¶wiadczenie armatorów o wyborze
Kalendarz podatnika
Data 20-01-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
VAT-7K za IV kwartał
VAT-UE za IV kwartał
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 2-02-2015
Deklaracja VAT-11
PIT-8AR ryczałt
Deklaracja PIT-4R
PIT-19A osoby duchowne
PIT-16A karta podatkowa
ZUS IWA za 2014
PIT-28 najem, dzierżawa
PIT-11: papierowa wersja
PIT-8C: papierowa wersja
PIT-R: papierowa wersja
PIT-40: papierowa wersja
Kalendarz podatnika
Data 5-02-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FG¦P i FEP
Kalendarz podatnika
Data 9-02-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-02-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 16-02-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FG¦P
VAT-UE - informacja podsumowuj±ca
Kalendarz podatnika
Data 20-02-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
Wybór zaliczek uproszczonych PIT
Wybór kwartalnych zaliczek
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-02-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Wybór kwartalnego VAT
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 2-03-2015
PIT-11: wersja elektroniczna
PIT-40: wersja elektroniczna
PIT-40A/11A ZUS rozlicza renciste/emeryta
PIT-8C: wersja elektroniczna
PIT-R: wersja elektroniczna
Deklaracja VAT-11
IFT-1/IFT-1R: wersja elektroniczna
Kalendarz podatnika
Data 2-03-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FG¦P i FEP
Kalendarz podatnika
Data 9-03-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-03-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 16-03-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FG¦P
VAT-UE - informacja podsumowuj±ca
Kalendarz podatnika
Data 20-03-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-03-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 31-03-2015
Deklaracja VAT-11
Zgłoszenie ZUS ZSWA
IFT-2/IFT-2R obcokrajowców
CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/0, CIT-D
Kalendarz podatnika
Data 7-04-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
FP, FG¦P i FEP
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-04-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-04-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FG¦P
VAT-UE - informacja podsumowuj±ca
Kalendarz podatnika
Data 20-04-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
Ryczałt za I kwartał
PIT (liniowy) rozliczenie I kwartał
PIT (zasady ogólne) rozliczenie za I kwartał
CIT rozliczenie I kwartał
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 27-04-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-7K za I kwartał
VAT-UE za I kwartał
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 30-04-2015
Deklaracja VAT-11 PIT-36L (liniowy)
PIT-38 (kapitał)
PIT-36 (firma)
PIT-37 (praca)
PIT-39 (Nieruchomo¶ci)
Kalendarz podatnika
Data 5-05-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FG¦P i FEP
Kalendarz podatnika
Data 7-05-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 11-05-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-05-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FG¦P
VAT-UE - informacja podsumowuj±ca
Kalendarz podatnika
Data 20-05-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-05-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 1-06-2015
Deklaracja VAT-11
1 rata odpisu na ZF¦S
Kalendarz podatnika
Data 5-06-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FG¦P i FEP
Kalendarz podatnika
Data 9-06-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-06-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-06-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FG¦P
VAT-UE - informacja podsumowuj±ca
Kalendarz podatnika
Data 22-06-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-06-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 30-06-2015
Deklaracja VAT-11
Kalendarz podatnika
Data 06-07-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FG¦P i FEP
Kalendarz podatnika
Data 07-07-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-07-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-07-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FG¦P
VAT-UE - informacja podsumowuj±ca
Kalendarz podatnika
Data 20-07-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
Ryczałt za II kwartał
PIT (zasady ogólne) rozliczenie za II kwartał
PIT (liniowy) rozliczenie II kwartał
CIT rozliczenie za II kwartał
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 27-07-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-7K za II kwartał
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
VAT-UE za II kwartał
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 31-07-2015
Deklaracja VAT-11
Kalendarz podatnika
Data 05-08-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FG¦P i FEP
Kalendarz podatnika
Data 07-08-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-08-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 17-08-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FG¦P
VAT-UE - informacja podsumowuj±ca
Kalendarz podatnika
Data 20-08-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-08-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 31-08-2015
Deklaracja VAT-11
Kalendarz podatnika
Data 07-09-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
FP, FG¦P i FEP
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-09-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-09-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FG¦P
VAT-UE - informacja podsumowuj±ca
Kalendarz podatnika
Data 21-09-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-09-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 30-09-2015
Deklaracja VAT-11
2 rata odpisu na ZF¦S
VAT-REF
Kalendarz podatnika
Data 05-10-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FG¦P i FEP
Kalendarz podatnika
Data 07-10-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 12-10-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-10-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FG¦P
VAT-UE - informacja podsumowuj±ca
Kalendarz podatnika
Data 20-10-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
Ryczałt za III kwartał
PIT (zasady ogólne) rozliczenie za III kwartał
PIT (liniowy) rozliczenie III kwartał
CIT rozliczenie III kwartał
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 26-10-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-7K za III kwartał
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
VAT-UE za III kwartał
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 02-11-2015
Deklaracja VAT-11
Kalendarz podatnika
Data 05-11-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FG¦P i FEP
Kalendarz podatnika
Data 09-11-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-11-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 16-11-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FG¦P
VAT-UE - informacja podsumowuj±ca
Kalendarz podatnika
Data 20-11-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-11-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 30-11-2015
Deklaracja VAT-11
PIT-6/6L (Działy specjalne produkcji rolnej)
Wybór podatku liniowego
Kalendarz podatnika
Data 07-12-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
FP, FG¦P i FEP
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-12-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-12-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FG¦P
VAT-UE - informacja podsumowuj±ca
Kalendarz podatnika
Data 21-12-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 28-12-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 31-12-2015
Deklaracja VAT-11

Promocja

NOWY KLIENT PRZEZ INTERNET

Dla nowych klientów którzy podpisz± z nami umowę i zadeklaruj±, że dotarli do nas przez nasz± stronę internetow± oferujemy 2 miesi±ce z 50% rabatem od stawki ustalonej w umowie.

POLEĆ NAS ZNAJOMYM

Oferta skierowana do naszych dotychczasowych klientów, za każdego klienta, któremu państwo polec± nasze biuro i z którym podpiszemy umowę na stał± współpracę dostan± Państwo od nas 1 miesi±c obsługi za symboliczn± złotówkę.

ZAREJESTRUJEMY FIRMĘ ZA CIEBIE

Dla wszystkich potencjalnych przedsiębiorców (przyszłych klientów biura) proponujemy pomoc w wypełnieniu i złożeniu dokumentów pozwalaj±cych zarejestrować działalno¶ć gospodarcz± w urzędzie gminy, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym i w zusie. Zrobimy to nieodpłatnie

Copyright © 2015 www.vis-legis.eu | Biuro rachunkowe, Doradztwo podatkowe ¦wiebodzin

Projekt i wykonanie: PP Design Studio