Doradztwo podatkowe Biuro rachunkowe - Vis Legis
Kancelaria podatkowa Świebodzin Kancelaria podatkowa Obsługa finansowo-księgowa prowadzenie rozliczeń księgowo-kadrowo-płacowych sporządzamy listy płac

Jak wygląda współpraca?

W przypadku osób czy podmiotów, które jeszcze nie dokonały rejestracji własnej działalności w organie ewidencyjnym (urząd miasta, gminy, sąd rejestrowy KRS), oferujemy pomoc w wypełnieniu wniosków rejestracyjnych, natomiast po dokonaniu rejestracji zgłosimy za Państwa działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym czy ZUS. Pomoc w rejestracji firmy jest w naszej kancelarii zawsze bezpłatna.

Podmiotom gospodarczym wcześniej zarejestrowanym i już działającym wystarczy podpisać z nami umowę na prowadzenie rozliczeń księgowo-kadrowo-płacowych. Po zawarciu umowy z biurem rachunkowym klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dowodów sprzedaży (faktury, rachunki) oraz przyjmowania dokumentów zakupu. Dokumenty te wystarczy zebrać razem i dostarczyć do naszego biura w uzgodnionych przedziałach czasowych (dogodnych dla oby stron), lub uzgodnić telefonicznie odbiór przez naszego pracownika.

W pierwszej kolejności przygotowujemy dla Państwa dowody wpłaty (druki przelewów) składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych do ZUS zarówno Państwa firmy jak i zatrudnionych pracowników (gotowe na 2, 3 dnia miesiąca). Dodatkowo dokonujemy elektronicznej wysyłki dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS-u. Obsługa finansowo-księgowa przez naszą kancelarię to znacznie więcej niż księgowanie (dekretowanie) odpowiednich dokumentów w ewidencjach. Te, w sumie, nie tak bardzo skomplikowane czynności, to nie więcej niż połowa Państwa obsługi przez biuro. Co zatem składa się na pełną obsługę?

Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, musimy wcześniej dokonać weryfikacji dostarczonych dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. Dopiero taki dokument można zaksięgować w stosowych księgach czy ewidencjach, o których prowadzeniu przeczytać można w naszej ofercie. Po tych czynnościach dokonujemy sporządzenia wszelkich wymaganych prawem ewidencji i rejestrów oraz sporządzamy deklaracje podatkowe, które składamy za Państwa w urzędzie skarbowym. Jeżeli powstaje za dany okres rozliczeniowy zobowiązanie podatkowe do wpłaty informujemy Państwa o tym fakcie wraz z przygotowaniem dowodów (przelewu) wpłaty podatku.

Nasza kancelaria prowadzi pełną obsługę kadrowo-płacową w przypadku zatrudnionych pracowników lub osób pracujących na umowach zlecenie i dzieło. W przypadku nowych pracowników przygotowujemy umowy z pracownikiem, zgłaszamy go do ZUS. Prowadzimy akta osobowe, sporządzamy listy płac. W przypadku rozwiązania stosunku pracy sporządzamy świadectwo pracy i informację o wysokości uzyskanego przychodu. Biuro rachunkowe udziela wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień w trakcie obsługi Państwa firmy zarówno w sprawach podatkowych, celnych jak i związanych z prawem pracy czy ubezpieczeń społecznych.

W przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujemy naszych klientów w odpowiednich urzędach czy instytucjach finansowych. Wszyscy nasi klienci (zleceniodawcy) otrzymują fakturę VAT, która jest kosztem uzyskania przychodu oraz stanowi podstawę do odliczenia podatku VAT. Płatność za wykonaną usługę księgową dokonujecie Państwo w dogodnej formie.

stopka

Facebook

Kalendarz podatnika

Kalendarz podatnika
Data 5-01-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 7-01-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 12-01-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-01-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-01-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
PIT (zasady ogólne) rozliczenie za IV kwartał
PIT (liniowy) rozliczenie IV
CIT rozliczenie IV kwartał
Wybór formy opodatkowania
Wybór kwartalnego rozliczania ryczałtu
PIT-16 wybór karty podatkowej
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Podatek tonażowy - oświadczenie armatorów o wyborze
Kalendarz podatnika
Data 20-01-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
VAT-7K za IV kwartał
VAT-UE za IV kwartał
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 2-02-2015
Deklaracja VAT-11
PIT-8AR ryczałt
Deklaracja PIT-4R
PIT-19A osoby duchowne
PIT-16A karta podatkowa
ZUS IWA za 2014
PIT-28 najem, dzierżawa
PIT-11: papierowa wersja
PIT-8C: papierowa wersja
PIT-R: papierowa wersja
PIT-40: papierowa wersja
Kalendarz podatnika
Data 5-02-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 9-02-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-02-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 16-02-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-02-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
Wybór zaliczek uproszczonych PIT
Wybór kwartalnych zaliczek
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-02-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Wybór kwartalnego VAT
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 2-03-2015
PIT-11: wersja elektroniczna
PIT-40: wersja elektroniczna
PIT-40A/11A ZUS rozlicza renciste/emeryta
PIT-8C: wersja elektroniczna
PIT-R: wersja elektroniczna
Deklaracja VAT-11
IFT-1/IFT-1R: wersja elektroniczna
Kalendarz podatnika
Data 2-03-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 9-03-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-03-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 16-03-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-03-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-03-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 31-03-2015
Deklaracja VAT-11
Zgłoszenie ZUS ZSWA
IFT-2/IFT-2R obcokrajowców
CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/0, CIT-D
Kalendarz podatnika
Data 7-04-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
FP, FGŚP i FEP
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-04-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-04-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-04-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
Ryczałt za I kwartał
PIT (liniowy) rozliczenie I kwartał
PIT (zasady ogólne) rozliczenie za I kwartał
CIT rozliczenie I kwartał
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 27-04-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-7K za I kwartał
VAT-UE za I kwartał
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 30-04-2015
Deklaracja VAT-11 PIT-36L (liniowy)
PIT-38 (kapitał)
PIT-36 (firma)
PIT-37 (praca)
PIT-39 (Nieruchomości)
Kalendarz podatnika
Data 5-05-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 7-05-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 11-05-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-05-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-05-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-05-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 1-06-2015
Deklaracja VAT-11
1 rata odpisu na ZFŚS
Kalendarz podatnika
Data 5-06-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 9-06-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-06-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-06-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 22-06-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-06-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 30-06-2015
Deklaracja VAT-11
Kalendarz podatnika
Data 06-07-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 07-07-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-07-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-07-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-07-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
Ryczałt za II kwartał
PIT (zasady ogólne) rozliczenie za II kwartał
PIT (liniowy) rozliczenie II kwartał
CIT rozliczenie za II kwartał
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 27-07-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-7K za II kwartał
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
VAT-UE za II kwartał
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 31-07-2015
Deklaracja VAT-11
Kalendarz podatnika
Data 05-08-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 07-08-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-08-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 17-08-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-08-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-08-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 31-08-2015
Deklaracja VAT-11
Kalendarz podatnika
Data 07-09-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
FP, FGŚP i FEP
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-09-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-09-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 21-09-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-09-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 30-09-2015
Deklaracja VAT-11
2 rata odpisu na ZFŚS
VAT-REF
Kalendarz podatnika
Data 05-10-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 07-10-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 12-10-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-10-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-10-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
Ryczałt za III kwartał
PIT (zasady ogólne) rozliczenie za III kwartał
PIT (liniowy) rozliczenie III kwartał
CIT rozliczenie III kwartał
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 26-10-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-7K za III kwartał
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
VAT-UE za III kwartał
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 02-11-2015
Deklaracja VAT-11
Kalendarz podatnika
Data 05-11-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 09-11-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-11-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 16-11-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-11-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-11-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 30-11-2015
Deklaracja VAT-11
PIT-6/6L (Działy specjalne produkcji rolnej)
Wybór podatku liniowego
Kalendarz podatnika
Data 07-12-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
FP, FGŚP i FEP
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-12-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-12-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 21-12-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 28-12-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 31-12-2015
Deklaracja VAT-11

Promocja

NOWY KLIENT PRZEZ INTERNET

Dla nowych klientów którzy podpiszą z nami umowę i zadeklarują, że dotarli do nas przez naszą stronę internetową oferujemy 2 miesiące z 50% rabatem od stawki ustalonej w umowie.

POLEĆ NAS ZNAJOMYM

Oferta skierowana do naszych dotychczasowych klientów, za każdego klienta, któremu państwo polecą nasze biuro i z którym podpiszemy umowę na stałą współpracę dostaną Państwo od nas 1 miesiąc obsługi za symboliczną złotówkę

ZAREJESTRUJEMY FIRMĘ ZA CIEBIE

Dla wszystkich potencjalnych przedsiębiorców (przyszłych klientów biura) proponujemy pomoc w wypełnieniu i złożeniu dokumentów pozwalających zarejestrować działalność gospodarczą w urzędzie gminy, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym i w zusie. Zrobimy to nieodpłatnie

Copyright © 2015 www.vis-legis.eu | Biuro rachunkowe, Doradztwo podatkowe Świebodzin

Projekt i wykonanie: PP Design Studio