Doradztwo podatkowe Biuro rachunkowe - Vis Legis
Oferta biuro rachunkowe cennik doradztwo podatkowe outsourcing księgowy Urząd Skarbowy usługi doradztwa podatkowego usługi doradztwa księgowego

Oferta

Podatki - Urząd Skarbowy

- karta podatkowa,
- ewidencja przychodów w ryczałcie,
- książka przychodów i rozchodów,
- księgi rachunkowe,
- ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
- ewidencja obrotu magazynowego,
- rozliczenia podatku dochodowego,
- rejestr dla celów podatku VAT (dostaw i nabyć),
- rozliczenia w zakresie podatku VAT,
- rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE oraz transakcji eksportowych i importowych,
- sporządzanie informacji INTRASTAT (do izby celnej) i deklaracji dla podatku akcyzowego (urząd celny),
- sporządzanie i wysyłka wniosków o zwrot podatku VAT z zagranicy dla przedsiębiorców (VAT-REF),
- rozliczenie podatku PCC,
- sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych oraz dostarczenie ich do urzędów skarbowych na terenie kraju,
- opracowywania Zakładowych Plantów Kont,
- sporządzania sprawozdań finansowych,
- uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych,
- reprezentowanie podatnika przed urzędem skarbowym, w zakresie naszego umocowania,
- drukowanie dowodów wpłaty (przelewów) podatkowych,
- bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.

Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi. Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7. W zakresie usług podatkowych proponujemy przede wszystkim konsultacje w zakresie prawa podatkowego i księgowości (dla klientów, którym prowadzimy księgowość usługi te są świadczone bezpłatnie).

ZUS i płace

- sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki, potrącenia itp.),
- przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej,
- drukowanie dowodów wpłaty (przelewów) na składki ZUS,
- prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników,
- sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, INF-1, PIT-40),
- zakładanie akt osobowych,
- prowadzenie kart przychodów pracowników,
- obsługa umów cywilno-prawnych,
- wystawianie świadectw pracy.

Pomoc w rejestracji firmy:

- rejestracja firmy osoby fizycznej w ewidencji działalności gospodarczej (urząd miasta, gminy) poprzez sporządzenie wniosku EDG-1,
- pomoc w doborze korzystnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym PIT,
- przygotowanie wniosków i dokumentów niezbędnych do zarejestrowania firmy w urzędzie skarbowym i ZUS (konieczne niezależnie od funkcjonowania „jednego okienka”),
- opracowywanie umów spółki,
- zakładanie spółek osobowych (cywilne, jawne, komandytowe),
- zakładanie spółek z . o.o.,
- rejestracja spółek i stowarzyszeń w KRS, sporządzanie wniosków do sądu rejestracyjnego.

Zastępstwo procesowe

- reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, organami celnymi, ZUS,
- reprezentowanie klientów w postępowaniu podatkowym, postępowaniu kontrolnym, postępowaniu celnym,
- sporządzanie wyjaśnień, odwołań od decyzji, zażaleń od postanowień, sporządzanie kasacji wyroków sądów administracyjnych w sprawach podatkowych i egzekucyjnych itp.

Pozostałe usługi:

- opracowywanie wniosków kredytowych,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS i NBP,
- przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w sądzie rejestrowym, urzędzie skarbowym,
urzędzie statystycznym, ZUS,
- sporządzanie zestawień obrotów i sald dla potrzeb klienta,
- propozycje działań zmierzających do minimalizacji obciążeń podatkowych oraz negatywnych skutków finansowych,
- bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.

stopka

Facebook

Kalendarz podatnika

Kalendarz podatnika
Data 5-01-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 7-01-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 12-01-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-01-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-01-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
PIT (zasady ogólne) rozliczenie za IV kwartał
PIT (liniowy) rozliczenie IV
CIT rozliczenie IV kwartał
Wybór formy opodatkowania
Wybór kwartalnego rozliczania ryczałtu
PIT-16 wybór karty podatkowej
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Podatek tonażowy - oświadczenie armatorów o wyborze
Kalendarz podatnika
Data 20-01-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
VAT-7K za IV kwartał
VAT-UE za IV kwartał
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 2-02-2015
Deklaracja VAT-11
PIT-8AR ryczałt
Deklaracja PIT-4R
PIT-19A osoby duchowne
PIT-16A karta podatkowa
ZUS IWA za 2014
PIT-28 najem, dzierżawa
PIT-11: papierowa wersja
PIT-8C: papierowa wersja
PIT-R: papierowa wersja
PIT-40: papierowa wersja
Kalendarz podatnika
Data 5-02-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 9-02-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-02-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 16-02-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-02-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
Wybór zaliczek uproszczonych PIT
Wybór kwartalnych zaliczek
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-02-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Wybór kwartalnego VAT
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 2-03-2015
PIT-11: wersja elektroniczna
PIT-40: wersja elektroniczna
PIT-40A/11A ZUS rozlicza renciste/emeryta
PIT-8C: wersja elektroniczna
PIT-R: wersja elektroniczna
Deklaracja VAT-11
IFT-1/IFT-1R: wersja elektroniczna
Kalendarz podatnika
Data 2-03-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 9-03-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-03-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 16-03-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-03-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-03-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 31-03-2015
Deklaracja VAT-11
Zgłoszenie ZUS ZSWA
IFT-2/IFT-2R obcokrajowców
CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/0, CIT-D
Kalendarz podatnika
Data 7-04-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
FP, FGŚP i FEP
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-04-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-04-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-04-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
Ryczałt za I kwartał
PIT (liniowy) rozliczenie I kwartał
PIT (zasady ogólne) rozliczenie za I kwartał
CIT rozliczenie I kwartał
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 27-04-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-7K za I kwartał
VAT-UE za I kwartał
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 30-04-2015
Deklaracja VAT-11 PIT-36L (liniowy)
PIT-38 (kapitał)
PIT-36 (firma)
PIT-37 (praca)
PIT-39 (Nieruchomości)
Kalendarz podatnika
Data 5-05-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 7-05-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 11-05-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-05-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-05-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-05-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 1-06-2015
Deklaracja VAT-11
1 rata odpisu na ZFŚS
Kalendarz podatnika
Data 5-06-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 9-06-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-06-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-06-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 22-06-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-06-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 30-06-2015
Deklaracja VAT-11
Kalendarz podatnika
Data 06-07-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 07-07-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-07-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-07-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-07-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
Ryczałt za II kwartał
PIT (zasady ogólne) rozliczenie za II kwartał
PIT (liniowy) rozliczenie II kwartał
CIT rozliczenie za II kwartał
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 27-07-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-7K za II kwartał
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
VAT-UE za II kwartał
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 31-07-2015
Deklaracja VAT-11
Kalendarz podatnika
Data 05-08-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 07-08-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-08-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 17-08-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-08-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-08-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 31-08-2015
Deklaracja VAT-11
Kalendarz podatnika
Data 07-09-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
FP, FGŚP i FEP
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-09-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-09-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 21-09-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-09-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 30-09-2015
Deklaracja VAT-11
2 rata odpisu na ZFŚS
VAT-REF
Kalendarz podatnika
Data 05-10-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 07-10-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 12-10-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-10-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-10-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
Ryczałt za III kwartał
PIT (zasady ogólne) rozliczenie za III kwartał
PIT (liniowy) rozliczenie III kwartał
CIT rozliczenie III kwartał
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 26-10-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-7K za III kwartał
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
VAT-UE za III kwartał
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 02-11-2015
Deklaracja VAT-11
Kalendarz podatnika
Data 05-11-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
FP, FGŚP i FEP
Kalendarz podatnika
Data 09-11-2015
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-11-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 16-11-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 20-11-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 25-11-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 30-11-2015
Deklaracja VAT-11
PIT-6/6L (Działy specjalne produkcji rolnej)
Wybór podatku liniowego
Kalendarz podatnika
Data 07-12-2015
ZUS DRA - jednostki budżetowe
Karta Podatkowa - rozliczenie miesięczne
CIT-7 podatek od dywidendy
FP, FGŚP i FEP
Deklaracja AKC-P
Kalendarz podatnika
Data 10-12-2015
ZUS DRA - osoby fizyczne
Deklaracja INTRASTAT
Kalendarz podatnika
Data 15-12-2015
ZUS DRA - pozostali płatnicy
FP i FGŚP
VAT-UE - informacja podsumowująca
Kalendarz podatnika
Data 21-12-2015
Wpłata pobranej zaliczki PIT
Ryczałt ewidencjonowany zaliczka
CIT rozliczenie miesięczne
PIT (liniowy) rozliczenie miesięczne
PIT (zasady ogólne) rozliczenie miesięczne
Ryczałt od dochodów osób fizycznych
Zaliczka CIT
Kalendarz podatnika
Data 28-12-2015
Deklaracja VAT-7
VAT-12 ryczałt za Taxi
Deklaracja VAT-8
Deklaracja VAT-9M
Deklaracja VAT-7D
AKC - podatek akcyzowy
Kalendarz podatnika
Data 31-12-2015
Deklaracja VAT-11

Promocja

NOWY KLIENT PRZEZ INTERNET

Dla nowych nowych klientów którzy podpiszą z nami umowę i zadeklarują, że dotarli do nas przez naszą stronę internetową oferujemy 2 miesiące z 50% rabatem od stawki ustalonej w umowie.

POLEĆ NAS ZNAJOMYM

Oferta skierowana do naszych dotychczasowych klientów, za każdego klienta, któremu państwo polecą nasze biuro i z którym podpiszemy umowę na stałą współpracę dostaną Państwo od nas 1 miesiąc obsługi za symboliczną złotówkę

ZAREJESTRUJEMY FIRMĘ ZA CIEBIE

Dla wszystkich potencjalnych przedsiębiorców (przyszłych klientów biura) proponujemy pomoc w wypełnieniu i złożeniu dokumentów pozwalających zarejestrować działalność gospodarczą w urzędzie gminy, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym i w zusie. Zrobimy to nieodpłatnie

Copyright © 2015 www.vis-legis.eu | Biuro rachunkowe, Doradztwo podatkowe Świebodzin

Projekt i wykonanie: PP Design Studio